Om oss

En koncern med flera specialistkliniker som har kompetens inom flera områden. 

  • Allmänmedicin
  • Allmänkirurgi
  • Kolorektalkirurgi
  • Obesitaskirurgi
  • Plastikkirurgi
  • Estetiskabehandlingar
  • Företagshälsovård
  • Forskning inom medicinteknik

CK Klinikerna erbjuder hög tillgänglighet och ett proffessionellt personligt bemötande. I våra ögon är det mötet mellan människor som lägger grunden för en bra vård, därför har vi valt att satsa på en skicklig personalgrupp med lång erfarenhet och utomordentliga kliniska meriter samt god social kompetens

CK Klinikerna ägs av  familjeföretaget Carballos Klinic AB. 

Vision, Värdegrund & Kvalitet

CK Klinikerna följer visionen och värdegrunden som gäller för hela Carballo Klinic AB´s koncern. Ledorden ”Passion för kvalitét” strävar efter hög kvalitet och innebär att vi gör rätt saker i rätt tid och alltid levererar en högkvalitativ vård, vi lägger därför mycket stor vikt vid både rekrytering av kompetent personal och uppföljning av avvikelser vilket i sin tur ger oss möjlighet till ständiga förbättringar.

CK Klinikerna

På CK Klinikerna sätter vi våra patienter/kunder i centrum vid varje frågeställning. Det innebär att stor vikt läggs vid patientens/kundens förväntningar och upplevelser av vården. Vi är professionella och visar alltid respekt för människors lika värde. Detta är särskilt viktigt även när det kommer till våra medarbetare då våra goda resultat beror till stor del på deras kunskap och arbetsglädje. 

CK Klinikerna kommer att erbjuda sina patienter/kunder högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet samtidigt som kompetent personal och optimala mellanmänskliga möten bidrar till tillit och tilltro samt hög patient/kundnöjdhet. Patient/kund och närstående kommer att visas omtanke och respekt.

Erfarenheter från avvikelsehanteringen kommer att användas i det förebyggande riskhanteringsarbetet. Enheten kommer att ta till vara förslag och klagomål från patienter/kunder, närstående och personal. Vård kommer att erbjudas i ändamålsenliga lokaler för att tillfredsställa patienternas/kundernas behov samt svara upp mot hygieniska och medicintekniska krav.

Genom intern samverkan och gott samarbete kommer CK Klinikerna vara en god och trygg arbetsgivare som erbjuder sin personal möjligheten att kompetensutvecklas samtidigt som kliniken uppfyller de mål som är satta av beställaren och lever upp till externa lagar och krav.