Om oss

En framstående koncern bestående av flera specialiserade kliniker som erbjuder en imponerande bredd av medicinska expertområden. Denna mångsidiga koncern kan skryta med en imponerande kompetens inom följande områden:

  1. Allmänmedicin: Våra specialister inom allmänmedicin fokuserar på att erbjuda omfattande vård och expertdiagnoser för en mängd olika hälsoproblem, från vanliga åkommor till komplexa medicinska tillstånd.

  2. Allmänkirurgi: Med våra erfarna allmänkirurger kan du lita på att få den bästa vård när det gäller kirurgiska ingrepp av olika slag.

  3. Kolorektalkirurgi: Våra specialiserade kolorektalkirurger är experter på behandlingar som rör ändtarmen och tjocktarmen, och de erbjuder avancerade metoder för att hantera och behandla sjukdomar i dessa områden.

  4. Obesitaskirurgi: För dem som kämpar med övervikt erbjuder vi skräddarsydda obesitaskirurgiska lösningar som kan hjälpa till att förbättra hälsan och livskvaliteten.

  5. Plastikkirurgi: Vårt team av plastikkirurger är dedikerade till att hjälpa dig uppnå dina estetiska mål och erbjuda ett brett spektrum av kirurgiska och icke-kirurgiska ingrepp för att förändra och förbättra utseendet.

  6. Estetiska behandlingar: För de som söker icke-invasiva skönhetsförbättringar erbjuder vi ett omfattande utbud av estetiska behandlingar som kan förbättra din naturliga skönhet och föryngra din hud.

  7. Företagshälsovård: Vår koncern stödjer företag genom att erbjuda skräddarsydda hälsovårdsprogram och tjänster för att främja hälsa och välbefinnande bland anställda.

  8. Forskning inom medicinteknik: Vi är stolta över att vara ledande inom medicinsk forskning och medicinteknisk utveckling. Våra experter arbetar aktivt med att driva fram innovationer och förbättringar inom medicinens värld.

Oavsett ditt medicinska behov kan du vara säker på att vår koncern har den kompetens och expertis som krävs för att erbjuda den bästa vård och behandling. Vårt mål är att främja hälsa och välbefinnande på alla nivåer och att leverera skräddarsydd vård som möter varje individuell patients unika behov.

CK Klinikerna är stolta över att kunna erbjuda en hög tillgänglighet och ett professionellt, personligt bemötande till våra patienter. För oss är den mänskliga interaktionen av yttersta vikt och utgör grunden för högkvalitativ vård. Därför har vi satsat på att bygga upp en personalgrupp som inte bara besitter enastående kliniska meriter och lång erfarenhet, utan även utmärker sig genom sin exceptionella sociala kompetens.

Vi tror på att varje möte med en patient är en möjlighet att skapa en förtroendefull relation, och vårt team är dedikerat till att skapa en trygg och bekväm miljö för alla som väljer oss för sina vårdbehov.

Det är viktigt att notera att CK Klinikerna ägs av den välrenommerade Carballo-familjen, vilka har en lång historia inom medicin och vård. Deras engagemang för att leverera högkvalitativ vård är starkt förankrat i vår kliniks värderingar och filosofi. Vi är stolta över att vara en del av deras tradition och ser fram emot att fortsätta erbjuda våra patienter enastående vård och service med ett personligt och professionellt tillvägagångssätt.

Ekonomi

Vision, Värdegrund & Kvalitet

CK Klinikerna är stolta över att följa den vision och värdegrund som är gemensam för hela koncernen. Vår övergripande drivkraft är att sträva efter högsta kvalitet i allt vi gör, och detta manifesterar sig i vårt motto: ”Passion för kvalitet.” Detta innebär att vi arbetar ihärdigt för att säkerställa att varje aspekt av vår verksamhet är inriktad på att leverera en högkvalitativ vård till våra patienter.

För att upprätthålla denna kvalitet lägger vi stor vikt vid två viktiga aspekter:

  1. Rekrytering av kompetent personal: Vi är övertygade om att våra medarbetares kompetens och engagemang är kärnan i vår framgång. Därför är vår rekryteringsprocess noggrann och inriktad på att identifiera och anställa de mest kompetenta och engagerade individer som delar vår passion för högkvalitativ vård.

  2. Uppföljning av avvikelser: Vi är inte rädda för att granska vår egen verksamhet noggrant. Genom att kontinuerligt följa upp och utvärdera våra resultat och avvikelser kan vi identifiera områden där förbättringar behövs och vidta åtgärder för att säkerställa att vi alltid levererar den bästa vården till våra patienter.

Denna strävan efter hög kvalitet är en del av vår kultur och ständiga förbättringar är en självklarhet för oss. Vi är stolta över att vara en del av CK Klinikerna-koncernen och ser fram emot att fortsätta att uppfylla vårt åtagande att erbjuda våra patienter en högkvalitativ vård som är i linje med våra gemensamma värderingar.

CK Klinikerna

På CK Klinikerna är vår hängivenhet gentemot våra patienter och kunder central i allt vi gör. Vi strävar ständigt efter att sätta dem i fokus i varje aspekt av vår verksamhet. Det innebär att vi är djupt engagerade i att förstå och uppfylla deras förväntningar samt att erbjuda en vårdupplevelse som är både professionell och respektfull, oavsett om vi interagerar med patienter, kunder eller medarbetare.

Vi värdesätter principen om människors lika värde och anser att detta är avgörande för att skapa en miljö där våra medarbetare trivs och där deras expertis och arbetsglädje är nyckeln till våra framgångar. Vi inser att våra goda resultat är starkt kopplade till våra medarbetares kunskap och engagemang.

På CK Klinikerna kommer vi alltid att sträva efter att erbjuda högkvalitativ och säker vård med exceptionell tillgänglighet. Vår kompetenta personal och våra varma, mellanmänskliga relationer skapar förtroende och tilltro hos våra patienter och kunder, och detta resulterar i hög patient- och kundnöjdhet. Vi ser varje individ som vi tjänar som värdefulla och kommer att behandla dem med omtanke och respekt, oavsett om de är patienter, kunder eller deras närstående.

Vi tar lärande från vårt avvikelsehanteringssystem och använder det för att förebygga risker. Vi välkomnar och värdesätter förslag och klagomål från våra patienter, kunder, närstående och vår personal. Våra lokaler är utformade för att möta patienternas och kundernas behov samtidigt som de uppfyller höga krav på hygien och medicinteknik.

Genom samverkan och ett starkt samarbete internt kommer CK Klinikerna att vara en exemplarisk och trygg arbetsgivare som ger sin personal möjlighet att utvecklas och växa i sina roller. Vi är fast beslutna att uppfylla målen som är satta av våra beställare och att följa externa lagar och krav för att säkerställa att vi fortsätter att erbjuda enastående vård och service till våra patienter och kunder.